Խիղճ…

Խիղճ...Խիղճը մարդու համար մի բան է, որ մարդ կարող է ունենալ կամ չունենալ: Ինձ համար խիղճը դա ծաղրելու նման մի բան է… Ես այդպես եմ մտածում, քանի որ եթե մարդ օգնում է ուրիշին խղճալով, ապա դա չի նշանակում, որ նա օգնում է սրտանց: Երբ մարդ օգնում է խղճալվ դա նշանակում է, որ նա կողքին ցածրացնում է, իրեն վեր դասելով և օգնում: Ես ունեմ խիղճ, որի համար զղջում եմ, քանի որ շատ դեպքրեն են եղել, որ ես մարդկանց, օգնել եմ խղճով: Երբեք չեմ սիրել, որ մարդիկ իրար օգնել են խղճալով… Շատ մարդիկ երբեմն խղճով օգնությունը շփոթում են սրտանց օգնության հետ: Ինձ համար խիղճը շատ վատ բան է…

Հեղինակ` Մերի Թոռունյան

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s