Հավատալ․․․

%d5%b0%d5%a1%d5%be%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%ac%e2%80%a4%e2%80%a4%e2%80%a4Ոչ բոլոր մարդիկ ունեն հավատք բոլորի մոտ: Այդ պատճառով մարդ պետք է չկորցնի իր հավատքը և ինչ մարդ առանց հավատքի: Հավատքով դու կարող ես ձեռք բերել հավատարիմ ընկեր, ովքեր կողքիդ կլինեն դժվար պահերին:  Հավատքը դու կարող ես շատ հեշտ կորցնել, իսկ ձեռք բերելը այնքան դժվար է: Ես իհարկե այդ դրության մեջ չեմ եղել, բայց լսել եմ, կարդացել, և գիտեմ, որ շատ դժվար է վերադարձնելը: Իմ կարծիքով հավատալ բոլորին դա այդքան էլ ճիշտ չէ: Ես ինքս չեմ հավատում բոլորին, բայց դա շատ քիչ է լինում:

Հեղինակ՝ Մերի Թոռունյան

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s